پروژه ها

شرکت فام نگار مهر نماینده انحصاری شرکت فیبرلی ترکیه در ایران

فیلم نورپردازی استادیوم ورزشی امام رضا

نورپردازی برجهای مسکونی قو

نورپردازی دیواره بوستان ولایت تهران

نور پردازی خیابان سنایی کیش

نورپردازی استادیوم امام رضا مشهد

نورپردازی پارک شریعتی تهران

نور پردازی پل طوسی تهران

فیلم پروژه های نورپردازی شده توسط شرکت فیبرلی ترکیه – ۷