اخیراً فردی در تبریز و تهران با عنوان کردن خود به عنوان نماینده فیبرلی در ایران معرفی میکند،
به اطلاع می رساند تنها نماینده شرکت فیبرلی در ایران بصورت انحصاری شرکت فام نگار میباشد و
ادعای این افراد و یا شرکتهای دیگر در این خصوص مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.