اول مهر، آغاز زنگ دانایی بر پیشه وران کسوت خرد مبارک باد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.