عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت صد شکر که این آمد و صدحیف که آن رفت

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.