عناصر معماری ایرانی (ع )۴ گوشواره، سازه‌ای جهت تبدیل مربع به هشت ضلعی برای اجرای گنبد. پیش آمدگی کنج داخل بنا که با کمک آن می‌توان مقاطع چهار ضلعی را به ۸، ۱۶، ۳۲ و در نهایت به دایره تبدیل کرد. اتاق های گوشواره به دلیل استفاده ی مفید از فضای خانه در معماری ایرانی اتاق هایی را در دو طرف شاه نشین تعبیه می کردند تا در زمانی که تعدان مهمان ها بیش از ظرفیت اتاق بوده است، مورد استفاده قرار گیرد. با باز شدن درب های این اتاق ها فضای مهمان ها بیشتر می شد. گاهی در این اتاق ها نوازندگانی مشغول به نواختن ساز می شدند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.