نورپردازی نمای ساختمان ها
روشن کردن نمای ساختمان ها امروزه یکی از ضروریات طراحی معماری است و در بسیاری از ساختمان ها به نورپردازی نما به عنوان یک مولفه اصلی نگاه می شود. بسته به اینکه فرم نمای ساختمان به چه شکلی باشد می توان ایده های مختلفی برای طراحی نورپردازی نما پیشنهاد داد. در این مقاله چند ایده کلی برای چند فرم نمای اصلی ساختمان ارائه می شود. بدیهی است که این ایده ها بسیار کلی هستند و ممکن است برای پروژه های مشابه حتی مناسب هم نباشند. این وظیفه طراح روشنایی است که با توجه به مجموعه شرایطی که در پروژه حاکم است ایده مناسب برای نورپردازی را انتخاب کند.
نماهایی با سطوح یکپارچه
چنانچه یک ساختمان داشته باشیم که نمای آن دارای سطوح یکپارچه و عاری از فرورفتگی و برآمدگی باشد ایده های زیر را می توان به کار برد:
الف) استفاده از چراغهای دیوارتاب
ب) استفاده از چراغهای دیواری بر روی نما
ج) تعریف مرز بین ساختمان و آسمان با استفاده از یک خط نور
نماهایی با مولفه های عمودی
در نورپردازی نماهای دارای مولفه های عمودی، استفاده از چراغهای دفنی بالاتاب یا چراغهای سقفی پایین تاب با پخش نور باریک به صورت بالا تاب و تابش نور آنها بر روی مولفه های عمودی ساختمان می تواند به بهتر دیده شدن این مولفه های عمودی کمک کند.
در مواردی که امکان نصب چراغ بر روی ساختمان وجود ندارد و می خواهیم از فاصله دور نورپردازی نمای ساختمان را انجام دهیم؛ می توان از لنزهای خطی که پخش نور دایره ای یک چراغ را به فرم بیضی تبدیل می کنند استفاده کرد.
نماهایی با مولفه های افقی
چنانچه نمای ساختمان دارای مولفه های افقی باشد، باید نورپردازی نما به گونه ای باشد که بر این مولفه های افقی تاکید کند. یکی از تکنیکهایی که به این ایده کمک می کند، ایجاد سایه حاصل از این مولفه های افقی با تابش نور از پایین است.
نماهای دارای پنجره های متعدد و یا نماهایی مشبک
چنانچه در نماهای ساختمان، پنجره های متعدد یا فرورفتگی های متعدد وجود داشته باشد، می توان از نورپردازی نما برای دید بهتر آنها استفاده کرد. چنانچه محدودیتهای مربوط به نصب و سیم کشی وجود نداشته باشد، یکی از ایده های خوب برای روشنایی این نوع نماها، روشن کردن قاب پنجره از داخل است. این کار کمک می کند که کنتراست بالایی بین قاب پنجره و محیط اطراف آن ایجاد شود و فرم بهتر دیده شود.
نماهای شیشه ای
الف) روشنایی سطوح عمودی از داخل ساختمان
نورپردازی نماهای شیشه ای کار دشواری است به این دلیل که شیشه نور را از خود عبور می دهد. از سوی دیگر شیشه در مواردی که سطح پشت آن تاریکتر از سطح مقابل آن باشد همانند آینه عمل می کند. در نتیجه بهترین ایده برای روشن کردن ساختمان هایی که دارای نمای شیشه ای هستند، روشن کردن سطوح عمودی و افقی پشت شیشه هاست.
ب) روشن کردن خطوط افقی
از دیگر ایده های نورپردازی نمای این ساختمان ها روشن کردن سطوح افقی می باشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.