Inés Esnal’s معمار و هنرمند، با بهره گیری از طناب های رنگارنگ اثری زیبا را در لابی ساختمان مسکونی در شهر نیویورک آفریده است. این بافت های هندسی نور طبیعی را فیلتر کرده و به دلیل رنگارنگ بودن تضادی آشکار با دیوار بتنی زمینه دارند.
ریسمان های رنگارنگ به مثابه رمپی هستند که دو بلوک ساختمانی را به یکدیگر متصل کرده و منجر به خلق پرسپکتیوی پویا شده اند. این طناب ها به مقطعی فولادی بین درز صفحات بتنی متصل شده اند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.