طراحی مسجد معاصر دبی با ماهیت معنوی نور، استودیو QASTIC

معماری: استودیو QASTIC

موقعیت: دوبی

معماران اصلی: محمد مومن آبادی، مهدی علیبخشیان

گروه طراحی: Tiv Ngoun، Takin Daneshmir، Sohrab Pak، Ning yi

تصویرگر: Naab Design

عکاس: Martin Ruiz

استودیو طراحی Qastic ماهیت الهی، و طبیعت مقدس نور را به عنوان نقطه آغاز  برای طرح مسجد نمادین معاصر دبی لحاظ کرده است. دو سطح اصلی به سمت جنوب غربی ساختمان، رو به قبله، چرخیده است. این سازه هندسی نور و سایه را به گونه با هم در آمیخته است که منجر به درک فضای معنوی می شود. در ساختمان با استفاده از نور جنوب غربی به عنوان ابزار اصلی فضایی اش، لینک های هماهنگی را مانند فضای خدماتی و فضای حایل، میان دو سطح فضای نماز خواندن ایجاد می کند. از دیگر عملکردهای این مسجد می توان به فضای فرهنگی، فضاهای خدماتی و سالن های استراحت را اشاره کرد که در امتداد محور مرکزی واقع شده اند. معماران سیستم پوسته ای GFRC ( بتن آرمه شیشه ای) را برای پوشش ساختمان مسجد پیشنهاد کردند که توسط سازه فولادی در هماهنگی با نظم هندسی، پشتیبانی می شود.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.