تاکنون توجه خاصی به نقش و تاثیر نور و رنگ محیط بر میزان یادگیری دانش‌آموزان نشده بود. ولی نتیجه این تحقیقات نشان داد که رنگ و نور تاثیر بسزایی در آموزش و یادگیری افراد دارد.

نور و رنگ محیط‌های آموزشی، نقش بسزایی در نحوه آموزش و یادگیری افراد دارند.

بررسی‌ و مطالعات محققان نشان می‌دهد که میزان متفاوت نور آبی می تواند نقش به سزایی در آموزش و یادگیری شما و دانش آموزان در مدارس داشته باشد

‏محققان امر با همکاری شرکت فیلیپس به این نتیجه‌ رسیده‌اند که نور آبی در ابتدای صبح می تواند سبب شود که کودکان سرحال تر از خواب بیدار شده و در طول روز هوشیاری بیشتری داشته باشند.

آنها معتقدند که این واکنش از طریق تاثیر نور آبی بر ساعت درونی بدن بوجود می‌آید. ‏

برای اثبات این فرضیه، محققان ، دو مدرسه در انگلستان را برای آزمایش انتخاب کردند. مدارس منتخب دارای تنظیمات نوری بوده به صورتی که معلم هر کلاس می توانست نور محیط را با یک صفحه کنترل کند.

سیستم تنظیم نور در این مدارس، چهار ترکیب مختلف از نور آبی و سفید برای چهار وضعیت مختلف طراحی شده بود.

تنظیم میزان نور در هنگام نیاز به داشتن تمرکز در زمان آموزش و یادگیری، تغییر نور برای ایجاد آرامش هنگام احتمال وجود تنش و استرس، تنظیم نور برای از بین بردن کسلی و خواب آلودگی و تنظیم نور در هنگام برگزاری آزمون‌های نیم ترم یا پایان ترم.

البته انتخاب هر یک از این تنظیم‌های نوری توسط معلم با در نظر گرفتن فیزیک روحی و جسمی کودکان انجام گرفته است.

تاکنون توجه خاصی به نقش و تاثیر نور و رنگ محیط بر میزان یادگیری دانش‌آموزان نشده بود. ولی نتیجه این تحقیقات نشان داد که رنگ و نور تاثیر بسزایی در آموزش و یادگیری افراد دارد.

با توجه به نتیجه این تحقیقات، مسئولان محیط های آموزشی باید روی موضوع رنگ و نور کلاس‌های آموزشی توجه و دقت بسیاری کنند.

چرا که بر اساس این تحقیقات، استفاده از نور و رنگ مناسب در ساعات مختلف روز در کلاس‌های آموزشی می تواند، سرعت یادگیری دانش آموزان را تا ۳۵ درصد افزایش داد.

دانش آموزان این دو مدرسه منتخب در آزمون‌های خود حدود ۴۵ درصد خطای کمتری نسبت به سایر مدارس داشتند و بی قراری، اضطراب و بیش فعالی آنها نیز حدود ۷۷ درصد کاهش داشته است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.