برج آزادی برای اعلام همبستگی با مردم چین در مقابله با ویروس مرگبار کرونا نورپردازی شد.

چانگ هوا، سفیر چین نیز در واکنش به این اقدام با قدردانی از مردم ایران نوشت: چین از ابراز همدردی و همبستگی ارزنده ایرانیان قدردانی می کند.

حمایت ایرانیان نشان دهنده آشکار دوستی چند هزار ساله دیرپای چین و ایران است و هرگز یک اپیدمی نمی تواند این دوستی عمیق را سست کند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.