نمایش نوری در این کلیسای قرن شانزدهمی توسط هنرمندی فرانسوی به نام “میگوئل شوالیه” که درزمینه هنرهای دیجیتالی فعالیت دارد، اجرا شد.

این نورپردازی ها مناسب با فضای داخلی و طرح های موجود در دیوار و سقف ها طراحی شده است.

این کلیسا یکی از بهترین نمونه سبک معماری گوتیک انگلیسی-سبکی مذهبی که همواره در کلیساها استفاده می شد- در دنیا است که تزئینات و زینت کاری های آن ارزش دیدن را داشته و اکنون با این پروژه نورپردازی دیدنی تر هم شده است

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.