طراحی واجرای آبنمای موزیکال

پارک ولیعصر تبریز اولین آبنمای موزیکال در شمالغرب

 

سال اجرا: ایران – ۱۳۹۰

 

کارفرما: شهرداری تبریز

پیمانکار: شرکت فام نگار مهر

سایر پروژه ها