طراحی و اجرای نورپردازی استادیوم امام رضا مشهد دور رینگ استادیوم و چادر

سیستم نورپردازی: DMX

سال اجرا: ۱۳۹۴

کارفرما: آستان قدس رضوی

نور پردازی دکوراتیو: شرکت فام نگار مهر

پیمانکار برق : شرکت ایمن سرو

سایر پروژه ها