نورپردازی برجهای مسکونی پروژه قو – الماس خاورمیانه

سلمان شهر استان مازندران با سیسنم هوشمند DMX

 

سال اجرا: ۱۳۹۱

 

کارفرما: احد عظیم زاده

پیمانکار: شرکت فام نگار مهر

سایر پروژه ها