نورپردازی ساختمان شهرداری تبریز

کارفرما: شهرداری تبریز

پیمانکار: شرکت فام نگار مهر

سال اجرا :۱۳۹۲

سایر پروژه ها