نورپردازی درختان فرودگاه شهید مدنی تبریز

 

سیتسم نورپردازی: چراغهای دفنی استفاده شده

 

سال اجرا: ۱۳۹۳

 

 

 

پیمانکار: شرکت فام نگار مهر

سایر پروژه ها