نورپردازی درختان پارک شریعتی تهران

 

سیستم نورپردازی: چراغ های دفنی

 

سال اجرا: ۱۳۹۰

 

کارفرما: منطقه ۱۹ شهرداری تهران

پیمانکار: شرکت فام نگار مهر

سایر پروژه ها