نور پردازی خیابان سنایی در کیش (تونل نوری)

 

سیستم نورپردازی: پروژکتور

 

سال اجرا: ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴

 

کارفرما: سازمان منطقه آزاد کیش

پیمانکار: شرکت فام نگار مهر

سایر پروژه ها