طراحی و اجرای نور پردازی پل طوسی تهران

 

سیستم نوری: DMX

 

سال اجرا: ۱۳۹۰

 

پیمانکار: شرکت فام نگار مهر

سایر پروژه ها